لیست نرم افزار ها

بازگشت به لیست گروه ها

LimeSurvey

LimeSurvey LimeSurvey ‎ شامل هر چیزی است که شما برای انجام تقریبا هر نظر سنجی نیاز دارید. تعدادی از امکانات این سیستم عبارت است از: تعداد نامحدود نظر سنجی به طور همزمان نظر سنجی ها... ادامه مطلب

بازگشت به لیست گروه ها