لیست نرم افزار ها

بازگشت به لیست گروه ها

WebCalendar

WebCalendar    WebCalendar یک برنامه تقویم تحت پی اچ پی است که می تواند یک تقویم تک کاربره، یک تقویم چندکاربره برای گروهی از کاربران یا حتی مانند یک تقویم رویدادی قابل مشاهده توسط ... ادامه مطلب

ExtCalendar

ExtCalendar  ‎  ExtCalendar ‎یک تقویم ‏نرم افزار با منبع به همراه  یک سیستم یکپارچه مدیریت رویداد است. ‏‎ ExtCalendar ‎یک برنامه ‏تقویم قدرتمند مبتنی بر وب چند کاربره است.... ادامه مطلب

بازگشت به لیست گروه ها