دانلود

 • سبک بال FlyLight-1.4.39-php 5.4.45

  نسخه سرور : 1.4.39.1 نسخه پی اچ پی : 5.4.45 نسخه دیتابیس سرور : 5.6.11 نسخه مونگو : 3.2 نسخه نود جی اس : 5.7.1

 • سبک بال lighttpd1.4.35-1-php 5.3.18

  نسخه سرور : 1.4.35.1 نسخه پی اچ پی : 5.3.18 نسخه دیتابیس سرور : 5.6.11

 • سبک بال lighttpd1.4.39-1-php 5.6.20

  نسخه سرور : 1.4.39.1 نسخه پی اچ پی : 5.6.20 نسخه دیتابیس سرور : 5.6.11 نسخه مونگو : 3.2 نسخه نود جی اس : 5.7.1

 • سبک بال lighttpd1.4.39-1-php 7.0.5

  نسخه سرور : 1.4.39.1 نسخه پی اچ پی : 7.0.5 نسخه دیتابیس سرور : 5.6.11 نسخه مونگو : 3.2 نسخه نود جی اس : 5.7.1

 • سبک بال نسخه های قدیمی

  نسخه های قبلی سبک بال را در اینجا می توانید دانلود کنید.

 • مونگو 32 بیتی

  در صورتی که از سیستم عامل 32 بیتی استفاده می کنید