نسخه جدید سبک بال

در جدید ترین نسخه ها برای اولین بار سبک بال در سه نسخه متفاوت ارائه شد تا کاربران آن بتوانند با توجه به نیاز خود آن را انتخاب کنند تفاوت این سه نسخه در php ارائه شده همراه می باشد بطور همزمان هر سه نسخه php  ارائه شده است بدین ترتیب در صورتی که برنامه شما فقط بر روی یک نسخه خاص از php کار می کند می توانید با توجه به نیاز دانلود کنید.

در این نسخه همچنین دینامیک آی پی و composer  بروز شده اند و تنظیمات php  بهینه شده اند.